Štědrý den 2024 2025 2026

Dnes je Středa 17. července 2024.

Štědrý den je v české kultuře a v mnoha dalších slovanských zemích tradiční sváteční den, který předchází Vánocům a který se slaví 24. prosince. Tento den má významnou roli v tradičním vánočním oslavování a rodinných tradicích.

Kdy je Štědrý den v roce 2024?

24. 12. 2024. : úterý

Datum Den Svátek
24. 12. 2023.neděle Štědrý den 2023
24. 12. 2024. Štědrý den 2024
24. 12. 2025. Štědrý den 2025
24. 12. 2026. Štědrý den 2026
24. 12. 2027. Štědrý den 2027
24. 12. 2028. Štědrý den 2028
24. 12. 2029. Štědrý den 2029


Štědrý den je jedním z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších dnů v českém kalendáři a má silné kulturní a rodinné tradice. Lidé se na tento den těší, a je spojen s pocitem tepla, lásky a spolupatričnosti.

Státní svátky 2024

Kalendář 2024


Státní svátky 2025

Kalendář 2025